Για να ετοιμάσετε την περίληψή σας, μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Πρότυπο Περίληψης. Στη συνέχεια συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα για να αποστείλετε την περίληψη στη Γραμματεία του Ε.Σ.Ι. Με την επιτυχή αποστολή της περίληψης, θα σας αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της παραλαβής. Αν δεν παραλάβετε το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης, επικοινωνήστε με την γραμματεία του Ε.Σ.Ι.