Η Οργανωτική Επιτροπή του 31ου Πανελλήνιου Συνέδριου Στατιστικής, με τίτλο “Η Επιστήμη των Δεδομένων στην Πληροφορική και τη Βιοϊατρική” ευχαριστεί θερμά τους κάτωθι Χορηγούς. Χωρίς την οικονομική ενίσχυσή τους θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιτύχουμε τους στόχους του Συνεδρίου.