Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 και ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η έδρα του Τμήματος βρίσκεται στη Λαμία και οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται επί της οδού Παπασιοπούλου 2-4 στην περιοχή Γαλανέικα.

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική αποτελεί ένα πρωτοποριακό τμήμα στον τομέα των Εφαρμοσμένων Επιστημών καθώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, τόσο στον τομέα της Πληροφορικής όσο και στον τομέα της Βιοϊατρικής. Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές γνώσεις Πληροφορικής, αλλά και μία παράλληλη εξειδίκευση, που περιλαμβάνει  την αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Ιατρικής Τεχνολογίας καθώς και της έρευνας στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Βιοπληροφορική.