Επιστημονική Επιτροπή

Βασδέκης Β. Βόντα Φ. Δαμιανού Χ.
Δρακόπουλος Β. Καραγρηγορίου Α. Κολυβά-Μαχαίρα Φ.
Μαλεφάκη Σ. Μπάγκος Π. Μπατσίδης Α.
Μπουρνέτας Α. Μωυσιάδης Π. Παναγιωτάκος Δ.
Παπαϊωάννου Τ. Πλαγιανάκος Β. Ρακιτζής Α.
Τριανταφύλλου Ι. Τσακλίδης Γ.. Χριστοφίδης Τ

 

 

Οργανωτική Επιτροπή

Β. Πλαγιανάκος Π. Μπάγκος Ι. Τριανταφύλλου
Μ. Αδάμ Β. Δρακόπουλος Σ. Μπερσίμης
Δ. Παναγιωτάκος