Η Επιστήμη των Δεδομένων στην Πληροφορική και τη Βιοϊατρική

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί 4-6 Μαΐου 2018 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία. Μεταξύ των στόχων του Συνεδρίου περιλαμβάνεται η παρουσίαση σύγχρονων υπολογιστικών ή αλγοριθμικών τεχνικών και μεθόδων Στατιστικής Συμπερασματολογίας για την εξαγωγή γνώσης και ανάπτυξης μοντέλων πρόβλεψης. Το Συνέδριο αναμένεται να αναδείξει τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της Επιστήμης των Δεδομένων και να τονίσει το σημαντικό ρόλο της Στατιστικής στην Πληροφορική και τη Βιοϊατρική.

Δείτε τις σημαντικές ημερομηνίες

Σεμινάρια

Παράλληλα με το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής θα διοργανωθούν τα ακόλουθα σεμινάρια

Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS

Εξόρυξη Γνώσης από κείμενα με χρήση του στατιστικού πακέτου R

Μετα-ανάλυση με χρήση του στατιστικού πακέτου STATA